Handvest

in Policies

Ons bedrijf is een productieplaats, maar ook een plaats van uitwisseling en bijeenkomst. Een plaats waar iedereen zijn kennis en creativiteit kan bijbrengen om de economische objectieven na te streven maar ook om zijn persoonlijke evolutie en diegene van zijn medewerkers bij te schaven. 

De materiële rijkdom gaat steeds gepaard met de menselijke kennis maar moet zeker rechtvaardig en mensvriendelijk blijven. 

    • Samen kunnen wij slagen en ons doel bereiken.
    • Samen bouwen wij aan een maatschappij waarvan de naam rijmt met technische en economische vooruitgang en welke ook de nadruk legt op sociaal en                menselijk vlak.
    • Samen staan we sterker in de toekomst. 

Damien Mathieu
Managing Director